مقاله ساختمان و ترتيب گيرنده‌هاي نوري در شبکيه چشم شگ ماهي Alosa braschnikowi (Borodin, 1904)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساختمان و ترتيب گيرنده‌هاي نوري در شبکيه چشم شگ ماهي Alosa braschnikowi (Borodin, 1904) :
تعداد صفحات :25

شگ ماهی براشنی کووی (Alosa braschnikowi) با نام عام زالون، از ناحیه غربی جنوب دریای خزر، به منظور شناسایی ویژگی‌های زیست شناختی بینایی نوعی ماهی استخوانی سطح‌زی و ارتباط چشم با تامین غذا در محیط زندگی، مورد مطالعه قرار گرفت. این ماهی شکارچی، گوشتخوار، فاقد خط جانبی و دارای رفتار گله‌ای است. ماهی­های نر از پره‌های صیادی تهیه شدند و شبکیه چشم جهت مطالعات بافت‌شناسی و عکس‌برداری با میکروسکوپ الکترونی آماده شدند. در نتایج به دست آمده، سه نوع گیرنده نوری استوانه‌ای، مخروطی دوگانه و مخروطی منفرد کوتاه شناسایی شد. میانگین تعداد سلول‌های مخروطی دوگانه به ترتیب از ربع شکمی- گیجگاهی به سمت ربع پشتی- گیجگاهی در جهت عقربه‌های ساعت کم‌تر و قطر سلول‌ها بیش‌تر می‌شود. آرایش سلول‌ها در ربع‌های پشتی و در پیرامون ربع‌های شکمی دارای الگوی موزائیک موازی و در قسمت مرکزی ربع‌های شکمی دارای الگوی موزائیک مربع بود. با توجه به پژوهش‌های قبلی، آرایش مربع سلول‌های مخروطی باعث تیزبینی، تشخیص نور پلاریزه و دقت در شکار می‌شود. بنابراین دید در جهت‌های جلو، بالا و عقب ماهی قوی است. همچنین ربع‌های پشتی حساسیت نوری چشم براشنی کووی را در عمقی از آب که سطح نور پایین است، افزایش می‌دهد.

لینک کمکی