مقاله ارزيابي و مقايسه اجزاي سطوح تکنولوژيک دانشکده تربيت‌بدني دانشگاه اروميه با ساير دانشکده‌هاي تربيت‌بدني کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي و مقايسه اجزاي سطوح تکنولوژيک دانشکده تربيت‌بدني دانشگاه اروميه با ساير دانشکده‌هاي تربيت‌بدني کشور :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 18

هدف: هدف اصلی پژوهش، تعیین رتبه سطوح تکنولوژیک دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه ارومیه و مقایسه آن با سایر دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور است. روش‌شناسی: روش این پژوهش از نوع پیمایشی ـ توصیفی است. از روش مشاهده و اطلس تکنولوژی برای تعیین رتبه سطوح تکنولوژیکی و از ابزار پرسشنامه و از نوع پنج گزینه لیکرت جهت گردآوری داده­ها استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه ارومیه می‌باشد. روش نمونه‌گیری نیز به ‌صورت سرشماری است. در این پژوهش تعداد183 نفر از دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از مدل اطلس تکنولوژی و آزمون تی یک نمونه­ای استفاده کرده­ایم. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که رتبه سطوح تکنولوژیکی و ضریب کمک تکنولوژی دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه ارومیه در مقایسه با سایر دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور پایین‌تر از حد متوسط است. نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت بالای اجزای سطوح تکنولوژی (فن­افزار، انسان­افزار، اطلاعات­افزار، سازمان‌افزار) به عنوان مهمترین شاخص­های تکنولوژی در دانشکده تربیت بدنی ارومیه باید در اولویت قرار گیرند.

لینک کمکی