مقاله بررسي موانع اقتصادي خصوصي‌سازي باشگاه‌هاي ليگ حرفه‌اي فوتبال کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي موانع اقتصادي خصوصي‌سازي باشگاه‌هاي ليگ حرفه‌اي فوتبال کشور :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

هدف: شناسایی و رتبه‌بندی موانع اقتصادی خصوصی­سازی باشگاه­های حرفه­ای فوتبال کشور در سال 91-1390 هدف اصلی این تحقیق بود. روش‌شناسی:جامعه آماری شامل مدیران عامل باشگاه­های فوتبال لیگ برتر و دسته یک، رئیسان کارگروه­های مختلف فدراسیون فوتبال و مسئولان هیأت‌های فوتبال استان­ها، مدرسان مدیریت ورزشی و برخی مدرسان اقتصاد و مدیریت که با مسائل باشگاه­های حرفه­ای فوتبال آشنایی داشتند و همچنین خبرنگاران فوتبال نویسی که با مسائل خصوصی­سازی آشنایی دارند (173N=). گردآوری اطلاعات به شیوه پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه انجام شد که روایی آن به تأیید متخصصان رسید و پایایی آن، به روش آلفای کرونباخ، 80/0 به دست آمد. برای رتبه­بندی موانع از آزمون فریدمن استفاده شد و از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نیز استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج رتبه­بندی نشان داد تخصیص نامناسب حق پخش تلویزیونی و تبلیغات دور زمین به باشگاه­­های حرفه­ای فوتبال کشور اولین مانعی بود که بر سر راه خصوصی‌سازی در باشگاه­های حرفه­ای فوتبال کشور وجود داشت. نتیجه گیری: افزایش کارایی و اثربخشی، بهبود مدیریت، به دست آوردن نتایج مطلوب و افزایش اعتبار باشگاه از موارد مهمی است که همواره مورد توجه علاقه­مندان فوتبال بوده و مشکلات اقتصادی در راه خصوصی­سازی باشگاه­ها مانع دست­یابی به اهداف مذکور شده است؛ بنابراین رفع موانع اقتصادی موجود، نخستین گام ضروری در این زمینه است.

لینک کمکی