مقاله بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي شوشتر (با تاکيد بر سياست هاي اجتماعي موجود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي شوشتر (با تاکيد بر سياست هاي اجتماعي موجود) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :45

هدف از تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی شوشتر بوده است. تحقیق پیمایشی و جمع­آوری اطلاعات با کمک اسناد و پرسش­نامه حاصل شده است. کلیه زنان تحت پوشش کمیته امداد و اداره بهزیستی شهرستان شوشتر در سال 1390 که در مجموع 2300 نفر بوده­اند، مورد مطالعه قرار گرفته­اند از این تعداد 1700 نفر تحت پوشش کمیته امداد و 600 نفر تحت حمایت اداره بهزیستی قرار دارند. نتایج نشان می­دهد، درصد بالایی از زنان با تحصیلات بالا مهارت خاصی ندارند و به­جز سازمان حمایت کننده از طرف خانواده حمایت نمی­شوند، بین ارزیابی دو گروه از وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود تفاوت معنی­داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می­دهد که بین دو گروه زنان تحت سرپرست کمیته امداد و اداره بهزیستی تفاوت معنی­داری به لحاظ درآمد، تحصیلات و میزان امکانات رفاهی وجود ندارد و سیاست­های موجود دو سازمان بیشتر با رویکرد حمایت های اولیه زندگی است کمتر در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است.

لینک کمکی