مقاله توصيف سابقة مشارکت در فعاليت‌هاي بدني و ورزشي خانواد? ورزشکاران نخبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توصيف سابقة مشارکت در فعاليت‌هاي بدني و ورزشي خانواد? ورزشکاران نخبه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

هدف از پژوهش حاضر، توصیف سابقه شرکت در فعالیت بدنی و ورزشی اعضای خانواده ورزشکاران نخبه بوده­است. بدین منظور 119 ورزشکار در سطح ملی و بین­الملل از رشته­های مختلف ورزشی به صورت در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنام تعدیل شد خانواد هوپ­وود (2013) برای جمع­آوری داده­ها استفاده شد. در این پرسشنامه میزان شرکت پدر، مادر، خواهر و برادر ورزشکاران در فعالیت­های تناسب اندام، تفریحی و مسابقه­ای در دو سطح "هرگز شرکت نکرده­ام" و "شرکت کرده­ام" سنجیده شد. بر اساس یافته­ها، بیش از نیمی از پدران و مادران سابقه شرکت در فعالیت­های تناسب اندام و تفریحی را داشتند اما درصد کمتری از آن­ها به فعالیت­های مسابقه­ای پرداخته­بودند. همین­طور، فراوانی شرکت خواهران و برادران در فعایت­های تناسب اندام 3/65 %، در فعالیت­های تفریحی 1/83 % و در فعالیت­های مسابقه‌ای 1/56 % بوده­است. بر این اساس، بیش­ از نیمی از بستگان ورزشکاران سابقه شرکت در فعالیت­های بدنی را داشته­اند.

لینک کمکی