مقاله شناخت عوامل اجتماعي مؤثر بر مهاجرت نيروي کار به کانادا طي سال‌هاي 86 تا 91

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناخت عوامل اجتماعي مؤثر بر مهاجرت نيروي کار به کانادا طي سال‌هاي 86 تا 91 :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :38

پژوهش حاضر بر اساس پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط افرادی که دارای شرایط اقدام برای مهاجرت از طریق دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده‌اند، انجام شده است و به همین دلیل اطلاعات استخراج شده از آن بسیار دقیق و صحیح است و این موضوع نقطه قوت و ویژگی این پژوهش است. بنابراین یافته‌های این پژوهش بر اساس تحلیل ثانویه اطلاعات دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی است که مبنای تحلیل قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بهره گیری از روش‌های کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و پس از ورود داده‌ها توسط نرم افزار SPSS، اطلاعات به دست آمده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و همچنین تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین عامل مهاجرت افراد به کانادا، یافتن شغل و درآمد بیشتر بوده است و نیافتن و کمبود شغل مناسب در کنار مسایلی چون امنیت شغلی و محدودیت‌های اجتماعی از عوامل دافعه در ایران بوده است.

لینک کمکی