مقاله بررسي فراواني آلودگي بوقلمون هاي بومي شهرستان دزفول به انگل کريپتوسپوريدوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي فراواني آلودگي بوقلمون هاي بومي شهرستان دزفول به انگل کريپتوسپوريدوم :
تعداد صفحات :10

کریپتوسپوریدیوم بیماری انگلی مشترک بین انسان، دام و ماکیان می­باشد و در افراد دارای سیستم ایمنی کامل آلودگی بدون علامت و یا توأم با اسهال محدود شونده می­باشد ولی در افراد دارای نقص سیستم ایمنی علائم بسیار شدیدی می­باشد و باعث اسهال مزمن و در نهایت مرگ می­شود. [1] برای انجام این تحقیق تعداد 200 نمونه مدفوعی از جمعیت بوقلمون­های بومی شهرستان دزفول اخذ شد و حضور انگل با استفاده از روش زنگ­آمیزی زیل نلسون اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق حاضر حضور انگل در جمعیت بوقلمون های بومی دزفول را نشان می­دهد به طوری که 4نمونه از نمونه­های اخذ شده مثبت بودند.به عبارت دیگر 2% از نمونه ها آلوده می باشند،که این الودکی ارتباط مستقیمی با علایم اسهال و لاغری ندارد.و این پژوهش نشان دهنده این است که جنس نر بیشتر از جنس ماده آلوده می باشند.

لینک کمکی