مقاله بررسي آلودگي انگل هاي خارجي طيور بومي شهرستان لنگرود در سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آلودگي انگل هاي خارجي طيور بومي شهرستان لنگرود در سال 1395 :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :6

یکی از مشکلات عمده در پرورش طیور بومی که سبب خساراتی نیز می شود، مسئله آلودگی به انگل های خارجی است.علت آن پایین بودن سطح بهداشت در روش نگهداری، جمعیت بالای روستا نشینان در ایران و اینکه به صورت سنتی اقدام به نگهداری و پرورش ماکیان می نمایند.لذا شناسایی عوامل بیماریزا در این دسته از طیور مهم بوده و به مبارزه و پیشگیری از بیماری های آنها کمک می کند.این مطالعه با هدف بررسی آلودگی به انگل های خارجی در طیور بومی شهرستان لنگرود در سال 1395 انجام گرفت.بدین منظور بدن 180 قطعه پرنده به دقت مورد بررسی قرار گرفت.در مجموع 100 قطعه(55%)آلودگی به انگل های خارجی را نشان دادند.انگل های جداشده شامل:منوپون گالینه(22%)، گونیودس دیسیمیلیس(19%)، مگنینا کوبیتالیس(8.3%) و هیالوما(5.5%)بودند. نهایتا در این بررسی مشخص شد آلودگی به انگل های خارجی در بین طیور بومی شهرستان لنگرود نسبتا شایع است، که جهت کنترل این آلودگی لازم است راهکارهای لازم اعمال شود.

لینک کمکی