مقاله بررسي باروري و قدرت زنده ماندن پروتواسکولکس‌هاي کيست هيداتيک گوسفند و بز در کشتارگاه شهرستان دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي باروري و قدرت زنده ماندن پروتواسکولکس‌هاي کيست هيداتيک گوسفند و بز در کشتارگاه شهرستان دزفول :
تعداد صفحات :12

سلامتی و مباحث پیرامون آن یکی از اهداف بلند مراکز بهداشتی و درمانی بوده است شناسایی عوامل مداخله کننده در خصوص کنترل و پیشگیری از عفونت کیست هیداتیک در شهرستان دزفول از لحاظ بیان نقاط قوت و ضعف باعث شد تا بررسی لازم را درمنطقه انجام دهیم. در این تحقیق نمونه­هایی از گوسفند و بز درکشتارگاه شهرستان دزفول طی سه ماهه دی ،بهمن و اسفند 1391 جمع­آوری شده و در شرایط آزمایشگاهی 24 و 48 ساعته به دو روش مشاهده مستقیم در زیر میکروسکوپ با درشت نمایی 40 و روش دیگر با رنگ آمیزی با رنگ ائوزین متیلن بلو می‌باشد که پروتواسکولکس‌های بارور با عدم پذیرش رنگ از موارد نابارور تشخیص داده شده‌اند. از تعداد کشتار شده طی سه ماهه دی تا اسفند 1391 به ترتیب 3500، 3700و 5100 و در مجموع 12300 رأس گوسفند و بز می­باشد. که میزان آلودگی کیست هیداتیک به ترتیب 620، 660 و 1224 رأس می­باشد. و به ترتیب ماه­های آزمایش 71/17% ، 84/17% و 24% میزان درصد آلودگی است. تعداد کل کیست‌های بارور زنده، از مجموع گوسفند و بز از دی تا اسفند 1391 به ترتیب تعداد 430، 484 و 920 رأس می‌باشد. و به ترتیب درصد کل کیست‌های بارور زنده 35/69%‌، 33/73% و 16/75% می‌باشد. با توجه به متغیر بودن میزان و درصد آلودگی و عدم کاهش میزان آلودگی انگل­های فوق در نشخوار کنندگان ضرورت تغییر روش­های سنتی دامپروری و بهینه کردن خدمات دامپزشکی، ابداع شیوه­ها و روش‌های جدید در پیشگیری، به شدت احساس می­شود.

لینک کمکی