مقاله بررسي اثر تغييرات فصلي هورمون‌هاي تيروئيدي بر عملکرد توليدمثلي حيوانات مزرعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر تغييرات فصلي هورمون‌هاي تيروئيدي بر عملکرد توليدمثلي حيوانات مزرعه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

این مطالعه مروری بر اثر تغییرات فصلی هورمون‌های تیروئیدی بر عملکرد تولیدمثلی حیوانات مزرعه می‌باشد. مطالعات نشان می‌دهد که هورمون‌های تیروئیدی دارای تغییرات فصلی بوده به طوری‌که در تابستان میزان آن‌ها کاهش و در زمستان، افزایش می‌یابد. نتایج مطالعات حاکی از آن است، که اختلاف معنی‌داری از نظر میزان این هورمون‌ها در دو جنس نر و ماده وجود ندارد. همچنین هورمون‌های تیروئیدی نقش مهمی در اعمال فیزیولوژیک بدن حیوان از جمله فعالیت‌های تولیدمثلی(تنظیم زمان پایان فحلی، استروئیدوژنز، آبستنی، رشد جنین و شیرواری) درتمام طول عمر حیوان دارند. از این‌رو مطالعات گسترده بر روی تغییرات و عملکرد این هورمون‌ها به منظور بهبود فعالیت‌های تولیدمثلی، لازم و ضروری می‌باشد.

لینک کمکی