مقاله استفاده از Multiplex PCR جهت تشخيص کوکسي هاي گرم مثبت ايجاد کننده بيماري در مزارع پرورشي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss), ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از Multiplex PCR جهت تشخيص کوکسي هاي گرم مثبت ايجاد کننده بيماري در مزارع پرورشي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss), ايلام :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :12

در پنج سال اخیر بیماری مشکوک به streptococosisدر مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان شهر ایلام به صورت اپیدمی شایع شد. در مطالعه حاضر، 60 قطعه ماهی با علائم بالینی نظیر بی حالی، شنای نامنظم، تیرگی پوست و اگزوفتالمی، از مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان ایلام(جنوب غربی ایران) جمع آوری شد. جهت تشخیص عامل اصلی بیماری، نمونه‌هایی از کبد، کلیه و طحال برداشته و در محیط کشت آگار خوندار ( blood agar) در دمای 22 درجه سانتی‌گراد به مدت 24 ساعت انکوبه شد. بر اساس تست های بیوشیمیایی نمونه های جدا شده Lactococcus garvieae شناسایی شدند جهت تایید ایزوله‌ها از multiplex PCR و ژن‌های lctO ، 16S rRNA و 16S- 23S rRNA که به ترتیب جهت شناسایی Lactococcus garvieae, Streptococcus iniae و Streptococcus dysgalactiae به کار می رود استفاده شد. در این مطالعه برای غالب ایزوله‌ها باندی به طول bp 1100 تشکیل شد که مربوط به باکتری L. garvieae می باشد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که عامل اصلی بروز سپتی سمی L. garvieaeبوده است. در نتیجه Multiplex PCR روش تشخیصی قطعی جهت شناسایی سریع باکتری به ویژه در عفونت های ترکیبی می باشد.

لینک کمکی