مقاله تعيين ميزان آفلاتوکسين M1 در نمونه‌هاي شير خام توليدي استان قزوين به روش الايزا و کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ميزان آفلاتوکسين M1 در نمونه‌هاي شير خام توليدي استان قزوين به روش الايزا و کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا :
تعداد صفحات :12

چکیده مصرف شیر‌خام و فرآورده‌های لبنی حاوی سم آفلاتوکسین M1 نگرانی‌های زیادی را در مصرف کنندگان ایجاد کرده است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیرخام تولیدی استان قزوین بود. بدین منظور تعداد 170 نمونه شیر خام از تانکرهای حمل شیر کارخانجات لبنی، دامداری‌ های صنعتی، مراکز جمع آوری شیر و سایر مراکز عرضه شیر در فصل زمستان جمع آوری و از نظر میزان سم آفلاتوکسین M1 با استفاده از روش الایزا مورد سنجش و نمونه‌های بالاتر از 5/0 نانوگرم بر میلی لیتر توسط روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا جهت تایید نهایی مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با آزمون‌های آماری آنالیز واریانس و توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاکی از آلودگی تمامی نمونه ‌ها به سم آفلاتوکسین بود که از این میزان52/33 درصد نمونه‌ها بیشتر و 48/66 درصد نمونه ‌ها کمتر از حد مجاز استاندارد ایران (ppb 5/0) ‌‌بودند. میانگین میزان سم در گاوداری‌ های صنعتی 215/0، کارخانجات لبنی 268/0، مراکز جمع آوری شیر 734/0 و مراکز عرضه شیر 409/0‌ بر حسب نانوگرم در میلی لیتر مشخص گردید. بر اساس این یافته‌ها نظارت گسترده و دقیق بر روی مراکز تولید و عرضه شیر و فرآورده‌های لبنی ضروری است.

لینک کمکی