مقاله بررسي اثر ضد باکتريايي برخي عصاره و اسانسهاي گياهي بر باکتري ويبريو پاراهموليتيکوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر ضد باکتريايي برخي عصاره و اسانسهاي گياهي بر باکتري ويبريو پاراهموليتيکوس :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

در این تحقیق اثرات ضدباکتریایی عصاره‌های هیدروالکلی 8 گیاه دارویی (مرزه بختیاری، زیره سبز، بابونه کبیر، مورد، چای کوهی، مریم‌گلی، بومادران کلاری، درمنه) و اسانس گیاهان مرزه بختیاری، زیره سبز، بابونه، درمنه، بومادران و مورد بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور تعیین اثر ضدمیکروبی از روش‌های استاندارد تهیه رقت در لوله و نیز انتشار دیسک استفاده گردید. نتایج مشخص نمود که در بین عصاره‌های استفاده شده، مرزه بختیاری با قطر هاله عدم رشد 15 میلی‌متر بیشترین اثر ضد‌باکتریایی بر ویبریو پاراهمولیتیکوس را داشت. همچنین عصاره گیاهی بابونه و زیره به ترتیب با قطر هاله عدم رشد 14 و 67/11 بر باکتری مورد اشاره موثر بودند ولی بقیه عصاره‌ها اثرات چندانی نداشتند. نتایج همچنین نشان داد که اثرات ضدباکتریایی اسانس‌ها قوی‌تر بود و بیشترین اثرات ضدباکتریایی به‌ترتیب مربوط به مرزه بختیاری، بابونه و زیره بود. به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به اثر مناسب اسانس مرزه بختیاری، بابونه و زیره می‌توان از این اسانس‌ها به‌عنوان جایگزین مناسب برای حذف باکتری‌ ویبریو پاراهمولیتیکوس استفاده نمود.

لینک کمکی