مقاله مقايسه وضعيت ميکروبي در گوشت قرمز گاو و گوشت مرغ در شرايط بسته بندي و غيربسته بندي در استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه وضعيت ميکروبي در گوشت قرمز گاو و گوشت مرغ در شرايط بسته بندي و غيربسته بندي در استان گيلان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

بیماری‌های با منشا غذایی از مهمترین مشکلات جوامع بین المللی در ارتباط با سلامت عمومی و همچنین از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی می باشد. به طور معمول غذاهای آلوده از عوامل اصلی عفونت‌های انسانی بوده و در این بین گوشت طیور و گوشت گاو از دلایل اصلی به حساب می‌آیند. هرساله میلیون‌ها نفر به بیماری‌های با منشا غذایی آلوده می‌شوند و این در حالی است که تعداد زیادی هم گزارش نمی‌گردند. .جهت ارزیابی کیفیت و ایمنی میکروبی گوشت مرغ و گاو و همچنین تلاش در راستای ایجاد ارتباط بین آلودگی و موقعیت بهداشتی مواد غذایی در شرایط بسته بندی و غیر بسته بندی، در این مطالعه آنالیز بعضی از پاتوژن-های غذایی (سالمونلا ،استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس) در استان گیلان صورت یافته است. در مجموع تعداد 380 نمونه از گوشت قرمز و گوشت مرغ (با بسته بندی و بدون بسته بندی) تهیه و مورد آزمون قرار گرفت.5/5 درصد کل نمونه ها به سالمونلا ، 5/20 درصد به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و 8/11 درصد به باسیلوس سرئوس آلوده بودند. همچنین 9/13 درصد از گوشت قرمز و 9/23 درصد از گوشت ‌مرغ آلوده تشخیص داده شدند. در مجموع مطالعه حاضر نشان داد که آلودگی به باکتری‌های سالمونلا ، باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه‌های گوشت قرمز و مرغ وجود داشته که پتانسیل به خطر انداختن سلامت انسان را دارا می باشند. به منظور کاهش میزان آلودگی، رعایت فعالیت‌های بهداشتی مناسب امری ضروری به نظر می رسد.

لینک کمکی