مقاله تعيين ترکيبات شيميايي و حداقل غلظت ممانعت‌کنندگي و باکتري‌کشي اسانس نعناع دشتي (Mentha spicata) بر باکتري‌هاي استافيلوکوکوس اورئوس و اشريشيا کلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ترکيبات شيميايي و حداقل غلظت ممانعت‌کنندگي و باکتري‌کشي اسانس نعناع دشتي (Mentha spicata) بر باکتري‌هاي استافيلوکوکوس اورئوس و اشريشيا کلي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

نعناع دشتی یک گیاه دارویی پرمصرف بوده که به عنوان یک گیاه ادویه‌ای رایج در صنایع غذایی نیز کاربرد دارد. این مطالعه به منظور بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدباکتریایی اسانس گیاه نعناع دشتی علیه استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا‌کلی انجام شد. جهت استخراج اسانس برگ‌های گیاه از دستگاه کلونجر استفاده شد. شناسایی ترکیبات اسانس با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنجی جرمی صورت پذیرفت و سپس کمترین غلظت مهارکنندگی و کمترین غلظت باکتری‌کشی اسانس مذکور با استفاده از روش رقت در میکروپلیت 96 چاهکی (میکرودایلوشن) انجام شد. در مجموع 33 ترکیب شناسایی شدند که حدود 5/98 درصد کل ترکیبات شناخته شده اسانس را تشکیل دادند. بیشترین ترکیبات این اسانس، کاروون (35/28 درصد)، منتول (35/14 درصد)، متیلن (059/14 درصد)، و لیمونن (303/9 درصد) بودند. MIC و MBC اسانس این گیاه علیه استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 25 و 25 میکروگرم بر میلی لیتر و برای اشریشیا کلی 50 و 100 میکروگرم بر میلی‌لیتر به‌دست آمد. با توجه به ترکیبات ضدباکتریایی اسانس این گیاه می‌توان آن را به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در مواد‌غذایی استفاده نمود.

لینک کمکی