مقاله تحليل محتواي حوزه مديريت راهبردي (مطالعه موردي: فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل محتواي حوزه مديريت راهبردي (مطالعه موردي: فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :50

هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات مرتبط با حوزه مدیریت راهبردی است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی-تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه‌ی هدف استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، 200 مقاله منتشر شده در 6 سال گذشته از شماره 1 (بهار1389) تا شماره 24 (زمستان1394) مجله مطالعات مدیریت راهبردی؛ به عنوان یکی از معتبرترین وکاربردی‌ترین مجلات این حوزه؛ است و به‌منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم، بررسی به‌صورت نظام‌دار و در قالب 10 پارامتر انجام شده است. نتایج موضوعی به‌دست‌آمده نشان‌ می‌دهد مقالات در 5 موضوع کلی و 29 زیرموضوع قابل دسته‌بندی می‌باشند که از این میان، موضوع سطوح و گزینه‌های راهبردی با 37 درصد و دو زیرموضوع آن یعنی راهبرد سطح عملیات منابع انسانی با 9 درصد و راهبردهای بازار با رویکرد تجارت بین‌الملل با 7 درصد بیشترین مباحث مورد استفاده در این مقالات بوده‌اند. همچنین میزان مشارکت پژوهشگران علاقه‌مند به حوزه مدیریت راهبردی خوب ارزیابی شد به‌گونه‌ای‌که 555 نفر محقق در نگارش 200 مقاله مشارکت داشته‌اند و در این میان، مشارکت دانشگاه‌های تهرانی، بیشتر بوده است. همچنین بررسی مؤلفین مقاله‌ها نیز نشان می‌دهد مؤلفین با رتبه علمی استادیار بیشترین تعداد از نویسندگان را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی روش‌های پژوهشی نیز نشان داد مقالات توصیفی-کاربردی، روش تحقیق آمیخته و ابزار پرسشنامه از تکنیک‌های پراستقبال پژوهشگران این حوزه بوده و سطح تحلیل نیز نشان می‌دهد موضوعات متناسب با مدیریت راهبردی، بیشتر در سطح تحلیل افراد و مدیران ارشد بوده است.

لینک کمکی