مقاله واگراييها و همگراييهاي عالمان شيعي و بازتاب آن در اجازات حديث از عصر شيخ طوسي تا دوران شيخ بهايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واگراييها و همگراييهاي عالمان شيعي و بازتاب آن در اجازات حديث از عصر شيخ طوسي تا دوران شيخ بهايي :
تعداد صفحات :46

شیخ بهایی (د 1031ق) میراث‌بَرِ چند سده فرود و فراز اندیش کلامی، فقهی و حدیثی امامیه است؛ یعنی از سد 4ق به طور عام و از سد 8ق به طور خاص. او در زمانی می‌زیست که اختلاف اَخباریان و اصولیان به اوج رسیده، و دودستگی مفرط اصولیان و اخباریان متقدم و راه‌یابی برخی رویکردها و تحلیلهای روایی عالمان عامی مذهب در محافل شیعی، موجد تشتّت رویکردها به روایات و پدید آمدن منابع روایی جدیدی گشته بود. لذا وی همانند سلف خود، شیخ طوسی (د 460ق) ـ که او نیز در عصری دیگر خود را با چنین تنوّعی در منابع روایی روبه‌رو دید ـ با درکی دقیق از شرایط محافل امامی برای همگرا کردن این آراءِ واگرا گام برداشت. در این مطالعه کوشش خواهد شد با گذاری بر روند تاریخی این افتراقات از یک سو، و عملکرد شیخ بهایی از دیگر سو، روش وی را برای ایجاد این همگرایی بازشناسیم. چنان که خواهیم دید، وی برای ایجاد این همگرایی بر شیو مرسوم کاربرد اجازات حدیث تکیه کرده است. افزون بر این، در مطالع پیش رو کوشش خواهد شد نقش این اجازات برای تحقق همگرایی و نیز، میزان توفیق شیخ بهایی در دست‌یابی به چنین هدفی بازشناخته شود.

لینک کمکی