مقاله قرائت شاذ حمز? اصفهاني در کتاب التنبيه علي حدوث التصحيف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله قرائت شاذ حمز? اصفهاني در کتاب التنبيه علي حدوث التصحيف :
تعداد صفحات :29

از دیرباز قرآن پژوهان به مسئل اختلاف قرائات عطف نظر کرده و با کاربرد شیوه‌های گوناگون برای سنجش قرائات مختلف و بازنمودن قرائات اصیل و پذیرفته از قرائات شاذ، کوشیده‌اند. آنان هر یک از رویکردی متفاوت به بحث نگریسته، و مکتبها و نظریه‌های مختلفی را در این باره پدید آورده‌اند. بسیاری از این رویکردها به دانش زبان‌شناسی نیز پیوند خورده‌اند. از همین رو، نمی‌توان دیدگاه برخی زبان‌شناسان کهن را که در حوز علوم قرآن هم اشخاصی خبره بوده‌اند نادید انگاشت. حمز اصفهانی یکی از این شخصیتها به شمار می‌آید که در کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف خویش، قرائتهایی شاذ را بازنموده است؛ قرائتهایی که به نظر می‌رسد نمی‌توانشان در هیچ یک از گزارشهای تاریخی در بار روایات شاذ قرائت قرآن کریم، بازجست. در این مطالعه کوشش می‌شود با مطالع گزارشهای حمزه و دیگر شواهد کهن تاریخی از دوران زندگی و حیات علمی وی، مبانی او در سنجش قرائات قرآن کریم در قیاس با قاریان بزرگ عصرش تبیین گردد.

لینک کمکی