مقاله اطلاعات نامتقارن و تقاضاي بيمه درماني اختياري در شهرستان شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اطلاعات نامتقارن و تقاضاي بيمه درماني اختياري در شهرستان شيراز :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

نقش و اهمیت اطلاعات در سال های اخیر با سرعت تمام جای خود را در حوزه تئوری ها و سیاست ها باز کرده است . در تمامی اصلاحات سیاستهای بهداشتی که شامل بیمه درمانی اختیاری نیز میشود نیاز به رسیدگی مشکل اطلاعات نامتقارن به شدت احساس میشود. در مطالعه حاضر به بررسی نوع ارتباط بین وضعیت سلامت و احتمال استفاده از بیمه درمانی اختیاری با استفاده از مدل پروبیت پرداخته شد. سپس با استفاده از یک مدل پروبیت رتبه ای علل وجود ارتباط بین وضعیت سلامت و احتمال استفاده از بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز در سال 4939 شناسایی گردید. نتایج حاصل از مطالعه همبستگی منفی بین احتمال استفاده از بیمه درمانی اختیاری و وضعیت سلامت افراد که به دلیل مخاطرات اخلاقی موجود در بازار بیمه میباشد را نشان میدهد، که از علل اصلی آن میتوان به عدم وجود اطلاعات متقارن در بازار بیمه و همچنین ناکارآمدی سیستم بیمه اشاره کرد. با توجه به مطالعه انجام شده همبستگی منفی، ناشی از کسب اطلاعات توسط شرکت های بیمه و انتخاب استراتژی های مقابله با مخاطرات اخلاقی موجود در بازار بیمه میباشد.

لینک کمکی