مقاله مباني حقوق بشر: کاري نيمه تمام

اصلي مقاله مباني حقوق بشر: کاري نيمه تمام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله مباني حقوق بشر: کاري نيمه تمام : تعداد صفحات :27نویسنده در این مقاله با مرور مباحث صورت گرفته در باره مبانی حقوق بشر، در کمیسیون تدوین کننده پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، خاطر نشان می‌سازد که به دلیل شرایط آن زمان، اعضای کمیسیون بحث چندانی درباره مبانی نظری حقوق بشر انجام نداند و بحث از آن را به وقت دیگری واگذار کردند. وی ایده غربی بودن اعلامیه حقوق بشر را رد می‌کند و برعکس، آن‌را حاصل تعامل فرهنگ ها و سنت‌های گوناگون می‌داند. مقاله آنگاه به این پرسش پا

مقاله اثردگرآسيبي ژنوتيپ هاي مختلف زعفران Crocus sativus بر علف هرز پيچک صحراييConvolvulus arvensis

هده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثردگرآسيبي ژنوتيپ هاي مختلف زعفران Crocus sativus بر علف هرز پيچک صحراييConvolvulus arvensis،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله اثردگرآسيبي ژنوتيپ هاي مختلف زعفران Crocus sativus بر علف هرز پيچک صحراييConvolvulus arvensis : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :21چکیده به منظور بررسی اثر دگرآسیبی ژنوتیپ های مختلف زعفران بر روی صفات علف هرز پیچک صحرایی، آزمایشی در سالهای 1391 و 1392در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. آ

مقاله زيادات کامل الزيارات و مسأل? انتساب اثر به ابن قولويه

طالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله زيادات کامل الزيارات و مسأل? انتساب اثر به ابن قولويه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله زيادات کامل الزيارات و مسأل? انتساب اثر به ابن قولويه : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :29گزارشها حکایت از آن دارند که ابن قولویه (د 367ق)، عالم شیعی بغدادی اثری با عنوان کامل الزیارات مشتمل بر روایات مرتبط با فضیلت و آداب زیارت امامان شیعه (ع) تألیف کرده است. موضوع این مطالعه نقد متن نسخ مشهور همین اثر و معرفی نویسند واقعی آن است. می‌خواهیم در آن فرضیه‌ای را بیازماییم که نخستین بار محمد باقر بهبودی ـــ ح