مقاله ساخت و بررسي خواص نانوکامپوزيت طبيعي و زيست سازگار کايتوسن/مگنتيت

در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ساخت و بررسي خواص نانوکامپوزيت طبيعي و زيست سازگار کايتوسن/مگنتيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله ساخت و بررسي خواص نانوکامپوزيت طبيعي و زيست سازگار کايتوسن/مگنتيت : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17کایتوسن و مگنتیت هردو ماده ای زیست سازگار و زیست تخریب پذیر هستند. در این مقاله نانوکامپوزیت کایتوسن طبیعی و مگنتیت با روش جدید رسوب دهی در جا ساخته شده است. کایتوسن به کار رفته شده در این نانوکامپوزیت از پوست میگوی صید شده از خلیج فارس، استخراج شده و در

مقاله بررسي اثر تغييرات دما و غلظت سرم جنين گاوي بر روند رشد و تکثير سلول‌هاي تخمداني کشت داده شده ماهي ميد (Liza klunzingeri)

تاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر تغييرات دما و غلظت سرم جنين گاوي بر روند رشد و تکثير سلول‌هاي تخمداني کشت داده شده ماهي ميد (Liza klunzingeri)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي اثر تغييرات دما و غلظت سرم جنين گاوي بر روند رشد و تکثير سلول‌هاي تخمداني کشت داده شده ماهي ميد (Liza klunzingeri) : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :22هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر میزان درصد سرم جنین گاوی (FBS) و تغییرات دمای

مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي چغندرقند مقاوم و حساس به نماتد سيستي Heterodera schachtii با استفاده از نشانگرهاي مولکولي SSR

در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي چغندرقند مقاوم و حساس به نماتد سيستي Heterodera schachtii با استفاده از نشانگرهاي مولکولي SSR،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي چغندرقند مقاوم و حساس به نماتد سيستي Heterodera schachtii با استفاده از نشانگرهاي مولکولي SSR : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17چغندر قند با نام علمی Beta vulgaris L. گیاهی است دولپه و دوساله از خانواده ا