مقاله اثر تغيير نسبت مولي آب به سورفکتانت بر اندازه ي نانوذرات آلياژي آهن- نيکل در روش ميکروامولسيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تغيير نسبت مولي آب به سورفکتانت بر اندازه ي نانوذرات آلياژي آهن- نيکل در روش ميکروامولسيون :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :12

نانوذرات آلیاژی آهن- نیکل با درصدهای متفاوت نیکل، به دلیل خواص مغناطیسی برجسته بسیار مورد توجه هستند. اما برای استفاده­ی بهینه از این نانوذرات در کاربردهای موجود، کنترل شکل و اندازه این نانوذرات بسیار مهم است. در این پژوهش، نانوذرات آهن- نیکل در سیستم میکروامولسیون آب/ هگزانول/ CTAB و در نسبت­های مولی متفاوت آب به سورفکتانت، سنتز شد. نتایج XRD نشان داد که فاز تشکیل‌شده مربوط به شبکه­ی (γ-fcc) آهن- نیکل است. با توجه به تصاویر TEM، تمامی نانوذرات کروی بودند و تقریباً در محدوده­ی کوچکی از اندازه­ قرار داشتند. بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نمونه­های سنتزی، افزایش قطر ذرات را با افزایش نسبت مولی آب به سورفکتانت نشان داد.

لینک کمکی