مقاله بررسي اثر همگن سازي بر ريزساختار و خواص مکانيکي اتصال فاز مايع گذرا بين اينکونل 718 و اينکونل 600

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر همگن سازي بر ريزساختار و خواص مکانيکي اتصال فاز مايع گذرا بين اينکونل 718 و اينکونل 600 :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

در این مقاله، اثر همگن‌سازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال فاز مایع گذرا بین اینکونل 718 و اینکونل 600 با استفاده از لایه میانی BNi-2 مورد بررسی قرار گرفت. همگن‌سازی بر روی نمونه‌های اتصال داده شده در دمای °C1050 و زمان 45 دقیقه که هیچ گونه ترکیب یوتکتیکی در ناحیه اتصال نداشتند، انجام گرفت. همگن‌سازی در دمای °C1080 به مدت 6 و 12 ساعت و در دمای °C1180 به مدت 1، 2 و 3 ساعت انجام شد. نتایج نشان داد که در دمای °C1080 به مدت 12 ساعت ترکیبات ناحیه متاثر از نفوذ آلیاژ اینکونل 718 به طور کامل از بین نرفت. از طرف دیگر، در دمای °C1180 به مدت 3 ساعت همگن سازی کامل شد و هیچ گونه ترکیبات برایدی در نواحی متاثر از نفوذ آلیاژهای اینکونل 718 و اینکونل 600 مشاهده نشد. با کامل شدن فرآیند همگن‌سازی، سختی نواحی متاثر از نفوذ کاهش یافت و میزان سختی برابر سختی فلز پایه شد. نتایج استحکام برشی ناحیه اتصال نشان داد که با از بین رفتن نواحی متاثر از نفوذ، استحکام به طور قابل توجهی افزایش یافت.

لینک کمکی