مقاله تحليل روايي- گفتماني فيلم «حاجي واشنگتن» با تکيه بر مفهوم سرمايه اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل روايي- گفتماني فيلم «حاجي واشنگتن» با تکيه بر مفهوم سرمايه اجتماعي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

محور این گفتار بر تحلیل روایی- گفتمانی فیلم «حاجی واشنگتن»، با توجه به مقوله بازتولید سرمایه اجتماعی استوار خواهد شد؛ گفتاری که بر این مفروض تکیه می‌کند که هر کنش اجتماعی ازجمله‌یک اثر هنری، دالی است که درون یک گفتمانی بزرگ‌تر معنا می‌یابد و کارکردی در جهت ترویج یا تضعیف (بخش‌هایی از) گفتمان بزرگ‌تر خواهد داشت. از طرف دیگر فهم یک اثر هنری بدون فهم جایگاه گفتمانی آن فهمی ناقص است. بدین ترتیب فیلم «حاجی واشنگتن» را نیز می‌بایست به‌عنوان کنشی گفتمانی به تماشا نشست؛ این رویکرد به ما کمک می‌کند این اثر هنری را بر مبنای زمینه گفتمانی آن و نقش گفتمانی آن توضیح دهیم.

لینک کمکی