مقاله بررسي نقش دولت چين در توسعه اين کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش دولت چين در توسعه اين کشور :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

فهم روندهای توسعه در کشورهایی که توفیق دستیابی به این مهم را داشته‌اند، ارزش‌های نظری و کاربردی فراوانی برای سیاست گذاران و نخبگان جوامع در حال توسعه دارد. در میان کشورهای کامیاب در تحقق توسعه، بی تردید کشور چین دارای تجربه‌ای گرانبها و به گمان بسیاری از صاحب نظران، دارای تجرب اعجاب آوری در مسیر دستیابی به توسعه بوده است. اولین و مهم‌ترین عامل موفقیت این کشور،‌ وجود دولتی توسعه‌خواه است. این دولت از طریق نخبگان توسعه‌گرا، نظام اداری کارآمد و ناسیونالیسم ملی‌گرای خود، توانست سیاست‌های عقلانی و مناسبی را طراحی و اجرا کند؛ سیاست‌هایی که با هدف توسعه کشور و صنعتی‌شدن طراحی شده بودند. موفقیت این کشور، حاصل تلاش دولتی توسعه‌خواه و نظام اداری طرفدار توسعه بود. این مقاله بر آنست تا با بررسی دولت توسعه‌گرای چین که اهداف توسعه‌ای‌ آن به طور سیاسی جهت‌گیری شده‌اند؛ نشان دهد که کارکرد، نیرو محرکه و آهنگ استراتژی رشد و توسعه این کشور، از خلال ساختارهای دولتی قابل پیگیری است.

لینک کمکی