مقاله عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه روابط بين‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه روابط بين‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :33

شکاف میان توسعه‌یافتگی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و بررسی علل این امر، همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است. مقال حاضر نیز با نگاهی تئوریک و با تأکید بر نوع نگاهی که گرامشین‌ها به این موضوع دارند، به این مقوله می‌پردازد. بنابراین بدین منظور این سؤال اصلی را که سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به ویژه هژمون چه تأثیری بر توسعه‌نیافتگی کشورهای در حال توسعه دارد؟، در کانون توجه خود قرار می‌دهد. پاسخ موقتی که برای این پرسش در نظر گرفته شده عبارت است از: سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته به ویژه هژمون در قالب برتری در نظام اقتصادی و مالی جهانی و همچنین سیطره بر نهادهای بین‌المللی اقتصادی مانعی جدی در جهت توسع کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. علاوه بر این سؤال اصلی، بررسی و واکاوی سیاست‌های اقتصادی و مالی کشورهای توسعه‌‎یافته (به ویژه هژمون) در قالب نهادهای اقتصادی و مالی بین‌المللی و تأثیر آن بر توسعه‌نیافتگی کشورهای در حال توسعه، مهمترین هدف نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد.

لینک کمکی