مقاله بررسي عدم تقارن اطلاعاتي در دوره‌هاي پيش از اعلام تعديل سودآوري در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عدم تقارن اطلاعاتي در دوره‌هاي پيش از اعلام تعديل سودآوري در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :38

کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در میان سرمایه‌گذاران بازار اوراق بهادار همواره از دغدغه‌ها و اهداف سیاست‌گذاران بازار سرمایه بوده است. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از طریق ایجاد فرصت‌های برابر میان سرمایه‌گذاران به افزایش سطح کارایی بازار کمک می‌کند. به همین دلیل شفافیت اطلاعاتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، صد سهم با بیشترین ارزش بازار انتخاب و در فاصله سال‌های 1388-1393 بازده این سهام در مقاطع دو، پنج و ده روزه پیش از اعلام عمومی تعدیل‌های سودآوری بیش از 30%، بررسی و با بازده شاخص «قیمت و بازده نقدی» مقایسه گردیده است. نتایج، وجود بازده مثبت غیرعادی سهام در دوره‌های زمانی پیش از اعلام عمومی تعدیل مثبت را تأیید نمود و از این منظر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران قابل تأیید است. حال آنکه در مقاطع پیش از اعلام عمومی تعدیل منفی، وجود بازدهی منفی غیرعادی تأیید نگردید.

لینک کمکی