مقاله کودکانِ کار در خانوارهاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کودکانِ کار در خانوارهاي ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :38

چکیدهکار کودکان می‌تواند نشانی از «فقر جاری» بوده و به نوبه خود یکی از عوامل پدیدآورنده «فقر آتی» و نیز استمرار سیکل بسته فقر در خانواده به حساب آید. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های طرح درآمد و مخارج خانوارهای ایران (1387) عوامل درون خانواده مؤثر بر کار و تحصیل کودکان با استفاده از مدل‌های پروبیت دوگانه ارزیابی می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد که ویژگی‌های خانوارها در شکل‌گیری این پدیده مؤثر است. به طوری که عوامل درون خانواده مؤثر بر کار کودکان در ایران می‌‌تواند ناشی از برخی ویژگی‌های کودک (مانند، سن، جنس، تحصیلات، درآمد) و یا متأثر از ویژگی‌های پدر و مادر کودک (مانند، تحصیلات، درآمد و ساعات کار والدین) بوده و علاوه بر آن به دلیل برخی از ویژگی‌های خانوار (مانند، شهری یا روستایی بودن) باشد.

لینک کمکی