مقاله بررسي عوامل موثر بر قيمت زمين به روش هدونيک (مطالعه موردي منطقه هشت شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل موثر بر قيمت زمين به روش هدونيک (مطالعه موردي منطقه هشت شهر تهران) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

چکیدهدر این مطالعه به کمک مجموعه داده منحصر به فردی که تاکنون در ایران استفاده نشده است به تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت زمین در منطقه هشت‎ شهر تهران می‌پردازیم. نتایج تحقیق با تئوری‌های اقتصاد شهری سازگار است و نشان می‌دهد که با افزایش فاصله زمین تا مراکزی که دسترسی به آن‌ها ارزشمند است، مانند میدان، پارک و بزرگراه قیمت زمین کاهش می‌یابد؛ در حالی که با افزایش مساحت زمین، تراکم مجاز ساخت‌و‌ساز و رتبه اجتماعی محله، قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند. همچنین برای مقایسه روش‌های برآورد مختلف، مدل را به روش شبه‌پارامتریک نیز برآورد می‌کنیم، اما استفاده از این روش بهبودی در نتایج ایجاد نمی‌کند.

لینک کمکی