مقاله برآورد عوامل مؤثر بر تقاضاي خدمات بانکداري الکترونيک در ايران (بابت مانده‌گيري و انتقال وجه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد عوامل مؤثر بر تقاضاي خدمات بانکداري الکترونيک در ايران (بابت مانده‌گيري و انتقال وجه) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

چکیدهیکی از ابعاد تحقیقاتی بسیار مهم از نظر ارائه دهندگان خدمات بانکداری الکترونیک، مسئله تقاضای جامعه می‌باشد و در مطالعات بسیاری این امر بر اساس نمونه‌گیری صورت پذیرفته، اما در هیچ مطالعه‌ای از کل داده‌های جامعه آماری استفاده نشده است.هدف اصلی این مقاله شناسایی و درک نحوه اثرگذاری عوامل مؤثری از قبیل میزان کارمزد، درآمد ملی، درجه شهرنشینی، نرخ باسوادی، نرخ تورم، تعداد دستگاه‌های ارائه خدمات و تعداد کارت‌های صادر شده بر تقاضا مطابق با مبانی تئوریک توابع تقاضا می‌باشد. انتظار می‌رود که به استثنای کارمزدها، سایر متغیرها تأثیر مثبتی بر تقاضا داشته باشند. در امر مدل‌سازی پانل از داده‌های شانزده بانک در طول 1385-1389 و نیز تحلیل عاملی برای متغیرهای سری زمانی استفاده شده است. در مجموع تنها کارمزدها تأثیر منفی بر مقدار تقاضا دارند.کارمزدها به دلیل نبود جانشینی نزدیک برای این خدمات، کم کشش می‌باشند.

لینک کمکی