مقاله جداسازي و شناسايي آرکوباکتر بوتزلري از گوشت ماکيان عرضه شده در کشتارگاه‌ها و خرده فروشي ها درشهرستان تنکابن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جداسازي و شناسايي آرکوباکتر بوتزلري از گوشت ماکيان عرضه شده در کشتارگاه‌ها و خرده فروشي ها درشهرستان تنکابن :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :12

آرکوباکترها، باکتری­های گرم منفی، بدون اسپور خمیده شکل هستند که به وسیله رشد در حضور اکسیژن و دماهای پایین از جنس کمپیلوباکتر متمایز می­شود. آرکوباکتر­بوتزلری رایج ترین گونه­ی این جنس است که به عنوان پاتوژن زئونوز و نوظهور شناخته شده است. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی آرکوباکتر بوتزلری از گوشت ماکیان عرضه شده در کشتارگاه­ها و خرده فروشی­ها در شهرستان تنکابن انجام گرفت. 140 نمونه گوشت ماکیان شامل مرغ (97 نمونه )، اردک (25 نمونه )، بوقلمون ( 18نمونه) در دو سطح کشتارگاه (45 نمونه) و خرده فروشی­ها (95 نمونه) بصورت کاملا تصادفی جمع آوری،­ بررسی و مورد آزمایش قرار گرفتند. جهت جداسازی از تکنیک preT-KB و به منظور تعیین هویت و شناسایی از تست‌های فنوتایپینگ استفاده گردید. 20 نمونه از 140 نمونه آزمایش شده 28/14 درصد به آرکوباکتر بوتزلری آلوده بودند که تماماً متعلق به نمونه­های گوشت مرغ بود. بالاترین میزان آلودگی در پوست، پس از آن در محتویات شکمی و در نهایت گوشت مشاهده شد. میزان فراوانی در نمونه­های کشتارگاهی 77/17 درصد و خرده فروشی­ها 63/12 درصد بود. ماکیان بعنوان مخزن اصلی آرکوباکترها مطرح می­باشند. حضور این باکتری در گوشت ماکیان منطقه مورد تحقیق می­تواند احتمال انتقال این عامل بیماری­زا را به انسان از طریق مصرف محصولات غذایی افزایش دهد. لذا به نظر می­رسد برای کنترل آلودگی به این باکتری در چرخه تولید و مصرف گوشت ماکیان باید دقت کافی به عمل آید.

لینک کمکی