مقاله شناسايي برخي باکتري هاي تشکيل دهنده بيوفيلم از خط توليد شير پاستوريزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي برخي باکتري هاي تشکيل دهنده بيوفيلم از خط توليد شير پاستوريزه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

بیوفیلم به مجموع میکروارگانیسم‌های محصور‌شده در پلی‌ساکارید خارج سلولی متصل به سطح جامد، اطلاق می‌گردد. به دلیل مقاومت بالای بیوفیلم به عوامل ضد‌میکروبی، بیوفیلم‌ها به عنوان اصلی‌ترین مشکل صنعت غذا بالاخص در آلودگی‌های پس از پاستوریزاسیون به‌شمار می‌آیند. به همین دلیل در این پژوهش، بیوفیلم تشکیل‌شده در خط‌ تولید شیر پاستوریزه، جداسازی شده تا باکتری‌های مؤثر در آلودگی پس از پاستوریزاسیون شیر، شناسایی شوند. بدین منظور پس از انجام سیستم شست‌و‌شو در مکان، از 10 نقطه خط‌تولید با 3 تکرار نمونه‌ برداری صورت گرفت و پس از خالص‌سازی باکتری‌ها، شناسایی جنس و گونه احتمالی آن‌ها با انجام آزمون‌های بیوشیمیایی و تطایق آن‌ها با جداول راهنمای برگی صورت پذیرفت. نتایج حاکی از حضور جنس‌های Listeria، Shigella،Staphylococcus ، Pseudomonas، Escherichiai، Corynebacterium، Bacillus، Aeromonas، Klebsiella، Proteus، Lactobacillus و Micrococcusمی‌باشد که در این بین غالب‌ترین جنس باکتریایی، Staphylococcus با 19% از جمعیت کل و غالب‌ترین باکتری براساس جنس و گونه احتمالی، Shigella sonnei با 11% جمعیت کل باکتریایی می‌باشد.

لینک کمکی