مقاله بررسي ميزان تأثير نانو اسانس‌هاي گياه زيره سبز و مرزه بر روي گونه‌هاي آسپرژيلوس جدا شده از پودر ماهي توليدي کارخانجات استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان تأثير نانو اسانس‌هاي گياه زيره سبز و مرزه بر روي گونه‌هاي آسپرژيلوس جدا شده از پودر ماهي توليدي کارخانجات استان مازندران :
تعداد صفحات :10

چکیده آلودگی با انواع قارچ‌ های مولد مایکوتوکسین علاوه بر کاهش تولید محصولات کشاورزی، خسارت ‌های جبران ناپذیری را بر سلامت و بهداشت جامعه وارد می‌کند. آسپرژیلوس ‌ها از مهم‌ترین قارچ ‌های موجود در محیط می‌ باشند که تقریباً در همه ترکیبات و مواد آلی قابلیت رشد دارند و کنیدی آن‌ها به مقدار فراوان در آب، خاک و هوا پراکنده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر مهاری نانواسانس ‌های گیاه زیره سبز و مرزه بر گونه‌ های آسپرژیلوس جدا شده از پودر ماهی تولید شده در کارخانجات استان مازندران بود. در این بررسی 12 جدایه آسپرژیلوس از 89 نمونه پودر ماهی جدا گردید. اثر مهارکنندگی نانو اسانس‌ ها به ‌روش ریز رقت انجام شد که بیشترین و کم‌ترین مقدار مربوط به آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس نیدولانسبود. میزان حداقل غلظت بازدارندگی از رشد در مورد گونه ‌های مختلف در محدوده 56/1 تا 25/6 و حداقل غلظت کشندگی قارچ در محدوده 12/3 تا 25 میکروگرم در میلی لیتر قرار داشت.نتایج آزمایشات حداقل غلظت ممانعت کننده از رشدنشان دهنده تاثیر بالای نانواسانس‌ ها بر روی گونه ‌های آسپرژیلوسمی‌باشد.

لینک کمکی