مقاله بررسي اثر ضد قارچي آرد ميوه بلوط ايراني بر فعاليت کپک هاي پني سيليوم اکسپانسوم و آسپرژيلوس نيجر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر ضد قارچي آرد ميوه بلوط ايراني بر فعاليت کپک هاي پني سيليوم اکسپانسوم و آسپرژيلوس نيجر :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :16

تحقیقات زیادی خواص ضد میکروبی میوه بلوط ایرانی را اثبات نموده‌اند. از این میوه می‌توان به عنوان یک نگهدارنده طبیعی برای افزایش ماندگاری مواد غذایی ‏بهره برد. پنی‌سیلیوم اکسپانسوم و آسپرژیلوس نیجر از کپک‌های مهم در فساد مواد غذایی و از جمله نان، میوه و سبزیجات می‌باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد قارچی آرد میوه بلوط ایرانی بر فعالیت کپک پنی‌سیلیوم اکسپانسوم و آسپرژیلوس نیجر بود. برای این منظور محیط کشت سابوراد دکستروز آگار با اضافه نمودن مقدار 5/0 و 1 درصد از آرد بلوط و آرد گندم و نیز بدون آرد به صورت جداگانه، تهیه گردید. سپس سوسپانسیون قارچی حاوی اسپور کپک‌های پنی‌سیلیوم اکسپانسوم و آسپرژیلوس نیجر روی آن‌ها کشت و نتایج آن ثبت شد. این پژوهش نشان داد که کپک آسپرژیلوس نیجر به شدت به آرد بلوط حساس بوده و حتی در حضور مقدار 5/0 درصد از آن، قادر به رشد نبود. اما کپک پنی‌سیلیوم اکسپانسوم توانست به خوبی روی محیط کشت حاوی 5/0 درصد آرد بلوط رشد نماید، ولی با افزایش مقدار آرد بلوط در محیط کشت به 1 درصد، رشد آن نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و فعالیتش در مقایسه با شاهد به میزان زیادی کاهش یافت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که میوه بلوط ایرانی حاوی ترکیبات ضد قارچی قویی می باشد، لذا می‌تواند رشد کپک پنی‌سیلیوم ‏اکسپانسوم و آسپرژیلوس نیجر را به خوبی کنترل نماید. بنابراین می‌توان آن را به عنوان نگهدارنده طبیعی برای کنترل فساد مواد غذایی و از جمله فراورده‌های نانوایی پیشنهاد نمود.

لینک کمکی